نظر از: صبا ملکوتی [عضو] 

با سلام و احترام !

عيد غدير مبارك !

روشن شدن پگاه ديدن دارد

پرواز دل از نگاه ديدن دارد

بر قله يِ كوهي از جهاز ِشُتُران

خورشيد كنار ماه ديدن دارد !

التماس دعا !

1395/06/30 @ 22:17


فرم در حال بارگذاری ...